Beter laat dan nooit: het salaire différé geduid 1 punt

Fiscaal

Het erfrecht kent in art. 4:36 BW een recht op vergoeding toe aan het kind dat onbezoldigd arbeid heeft verricht ten behoeve van de erflater. Dit zogenoemde ‘salaire différé’ is een tamelijk onbekend verschijnsel. In het artikel wordt uitgewerkt hoe de rechtsverhouding tussen ouder en kind voorafgaand aan het overlijden civielrechtelijk moet worden geduid. Tevens wordt onderzocht of zich dubbele heffing kan voordoen (loon- of inkomstenbelasting en erfbelasting) en wat de mogelijkheden zijn om deze dubbele heffing te vermijden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van de bedrijfsopvolging bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren