Als de ab-houder komt te overlijden… 1 punt

Fiscaal

Op 9 maart 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën het aanmerkelijkbelangbesluit van 9 september 2012 herzien. Belangrijke wijziging in dit besluit betreft de voorwaarden onder welke de omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen volgens de staatssecretaris van Financiën zonder ab-heffing kan plaatsvinden. Deze voorwaarden zijn niet onomstreden. Daarnaast gaat het besluit in op het legaat van ab-aandelen, het tijdstip van verdeling van de nalatenschap, de termijnverlenging bij verdeling van de nalatenschap, de ‘gezamenlijke belanghebbenden’ en de partiële verdeling van de nalatenschap. Jammer genoeg zegt het besluit niets over de zogenoemde tweetrapsmaking, zodat de onduidelijkheden daarvan op de ab-heffing, nog wel even zullen blijven bestaan in de praktijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van de bedrijfsopvolging bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren