Aandeelhoudersgeschillen

Juridisch

Ieder aandeelhoudersgeschil vereist een op het geval toegesneden aanpak. Twee typisch vennootschapsrechtelijke procedures die zich vaak voor toepassing lenen zijn de enquêteprocedure en de wettelijke geschillenregeling. De enquêteprocedure biedt een mogelijkheid om de gang van zaken in de vennootschap te laten onderzoeken en om voorzieningen te laten treffen die ingrijpen in de vennootschap en haar organen. De wettelijke geschillenregeling voorziet in de mogelijkheid om te vorderen dat een medeaandeelhouder wordt uitgestoten (uitstoting) of om gedwongen overname van de eigen aandelen te vorderen (uittreding).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel

Direct abonneren

Een abonnement stelt u in de gelegenheid uw vakkennis op het gebied van de bedrijfsopvolging bij te houden. Wilt u PE-punten behalen, kiest u dan voor de variant met toegang tot de kennistoetsen.

Direct abonneren

Inloggen