sluiten Om www.pe-bedrijfsopvolging.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Due diligence onderzoek en de gevolgen bij schending onderzoekplicht door koper - Kienhuis Hoving

22 november 2017 Geen reacties

In het kader van een overnametransactie wordt door de koper vaak een zogenoemd 'due diligence onderzoek' ('DDO') uitgevoerd. Kort gezegd, tracht de koper zich via een DDO een juist en zo volledig mogelijk beeld te vormen van de waarde van de over te nemen aandelen of activa/passiva (onderneming). Hieronder wordt ingegaan op het belang en de reikwijdte van het DDO en op de vraag welke gevolgen het achterwege laten van een (voldoende) DDO kan hebben aan de zijde van de koper.

Klik voor het hele bericht

Inloggen