Veelgestelde vragen - Accreditatie

Welke beroepsorganisaties accrediteren het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging?

De NBA accrediteert het PE-Tijdschrift voor 16 PE-uren per jaar.

Het NIRV accrediteert de fisale en juridische opleidingsartikelen. Per fiscaal en/of juridisch opleidingsartikel kunt u 1 PE-punt behalen. Hieraan is geen maximum verbonden.

Het RB accrediteert het PE PE-Tijdschrift met minimaal 8 (fiscale) PE-punten per jaar.

De KNB accrediteert de fiscale, juridische en financiële opleidingsartikelen met 1 PE-punt per artikel.

De EPN accrediteert het PE-Tijdschrift voor 16 PE-punten per jaar.

Het RAB accrediteert het PE-Tijdschrift voor 6 PE-punten per jaar.

Leden van de NOB en NOvA kunnen op basis van het bij hun organisatie geldende PE-reglement in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid zichzelf opleidingspunten toekennen. Elk nascholingsartikel van het PE-Tijdschrift staat voor 1 uur netto-onderwijs van academisch niveau en wordt afgesloten met een toets.
Geen accreditatie: NOAB en FFP.

Meer informatie per beroepsvereniging is te vinden op de pagina Accreditatie.

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per mail of per post?

Als abonnee op het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging kunt u direct na het succesvol afronden van de kennistoets in uw persoonlijk dossier op de website het certificaat downloaden.

Ik heb een proefexemplaar van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging ontvangen. Kan ik hiermee een certificaat behalen?

Nee, dit is niet mogelijk. Certificaten worden alleen verstrekt aan abonnees die toegang hebben tot de kennistoetsen en wiens beroepsorganisatie het PE-Tijdschrift heeft geaccrediteerd.

NB. NOB- en NOvA-leden kunnen op basis van het bij hun organisatie geldende PE-reglement in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid zichzelf opleidingspunten toekennen. Elk nascholingsartikel van het PE-Tijdschrift staat voor 1 uur netto-onderwijs van academisch niveau en wordt afgesloten met een toets.