Disclaimer

Domus Editoria, onderdeel van Prelum Uitgevers B.V. (hierna: 'Prelum Uitgevers') is zich bewust van haar taak om een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze informatie. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van en voor risico van de gebruiker.

Prelum Uitgevers is niet verantwoordelijk voor het optreden van fouten, storingen, virussen en/of onderbrekingen in het functioneren van de website. Prelum Uitgevers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade en kosten, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het al dan niet functioneren van de website, alsmede met het gebruik van informatie, producten en diensten die via de website worden aangeboden. Prelum Uitgevers is niet verantwoordelijk voor het functioneren van en voor schade aan apparaten waarop de website gebruikt kan worden.

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan Prelum Uitgevers worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Prelum Uitgevers heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.