sluiten Om www.pe-bedrijfsopvolging.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Accreditatie

Hoe werkt de e-learning voor mijn organisatie?

Organisatie Toetswijze Punten per editie Punten per jaar

NBA*

NEVOA

BOBB

U kiest in uw persoonlijk dossier een reeks van 4 PE-artikelen waarvan u de e-learning doorloopt. Vervolgens maakt u de kennistoets (per PE-artikel 5 meerkeuzevragen). U behaalt de toets als u meer dan 70% van de vragen juist beantwoordt en ontvangt hiervoor een (digitaal) certificaat. U mag elke toets twee keer herkansen. 4 16
RB

U kiest in uw persoonlijk dossier een reeks van 4 PE-artikelen waarvan u de e-learning doorloopt. Vervolgens maakt u de kennistoets (per PE-artikel 5 meerkeuzevragen). U behaalt de toets als u meer dan 70% van de vragen juist beantwoordt en ontvangt hiervoor een (digitaal) certificaat. U mag elke toets twee keer herkansen. Uw PE-punten worden automatisch doorgegeven aan PE Online (2 fiscale punten per editie).

2 8
RAB U kiest in uw persoonlijk dossier één PE-artikel en doorloopt de e-learning. Vervolgens maakt u de online kennistoets. U behaalt de toets als u 3 van de 5 meerkeuzevragen juist beantwoordt en ontvangt hiervoor digitaal certificaat ter waarde van 1 PE-punt. U mag elke toets twee keer herkansen. 1-6 6

NOB**

KNB, EPN**

NOvA**

NOAB***

U kiest in uw persoonlijk dossier één PE-artikel en doorloopt de e-learning. Vervolgens maakt u de online kennistoets. U behaalt de toets als u 3 van de 5 meerkeuzevragen juist beantwoordt en ontvangt hiervoor digitaal certificaat ter waarde van 1 PE-punt. U mag elke toets twee keer herkansen. 6 24

NIRV****

 

U kiest in uw persoonlijk dossier per keer één fiscaal of juridisch PE-artikel en doorloopt de e-learning. Vervolgens maakt u de online kennistoets. U behaalt de toets als u 3 van de 5 meerkeuzevragen juist beantwoordt en ontvangt hiervoor digitaal certificaat ter waarde van 1 PE-punt. U mag elke toets twee keer herkansen. 5 20

* De nascholing van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging wordt door de NBA gekenmerkt als gecertificeerde PE-uren.

** Elk PE-artikel staat voor 1 uur netto-onderwijs van academisch niveau en wordt afgesloten met een online toets. De PE-artikelen van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging voldoen aan de voorwaarden voor afstandsonderwijs zoals gesteld in het PE-reglement van de NOB en de BOBB en kunnen derhalve worden ingebracht voor de PE-verplichting.

*** De nascholing van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging voldoet aan de door de NOAB gestelde criteria met betrekking tot schriftelijk en online afstandsonderwijs: het aantal bestede netto-uren onderwijs; de aard van het onderwerp; het kunnen vaststellen van de identiteit van de cursist; het controleerbaar en verifieer zijn van het volgen van de cursus; en bewijs dat de eindtoets is afgenomen en behaald door de cursist. NOAB kent achteraf de punten toe.

**** Het SWBO accrediteert de fiscale en juridische PE-artikelen met 1 PE-punt per artikel.

Vereniging van Registercontrollers: Mogelijk komt deze nascholing in aanmerking voor PE-punten\uren op grond van de VRC PE-Regeling. Zie ook de aanvullende voorwaarden omtrent schriftelijke cursussen en E-learning in Q&A nr. 16.

nbaphpthumb_generated_thumbnailjpg.jpg

rbphpthumb_generated_thumbnailgif.gif

rabphpthumb_generated_thumbnailpng.png

logo_nirv_nieuw.jpg

bobbphpthumb_generated_thumbnailjpg.jpg

knbphpthumb_generated_thumbnailjpg.jpg

nevoaphpthumb generated thumbnailjpg

 

Geldigheid kennistoetsen

De toetsen van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging zijn één kalenderjaar geldig.

De accreditatietermijn loopt van 1 januari tot en met de laatste dag van het lopende jaar.

Denkt u er dus aan om tijdig uw kennistoetsen af te ronden om voor de punten in aanmerking te komen!

 

 

Praktijkgericht thema-onderwijs

Elke editie kent een speciaal thema, dat in directe relatie staat tot de bedrijfsopvolging.

De PE-artikelen bevatten een scala aan casussen die u direct in uw praktijk kunt toepassen.

Niveau

Het niveau van de PE-artikelen is verdiepend en gaat uit van een meer dan gemiddelde basiskennis van en praktische ervaring met het belastingrecht. Voor zover mogelijk komt op fiscaal gebied bij elke editie de positie aan de orde van de:

  • winstgerechtigde in de inkomstenbelasting
  • directeur-grootaandeelhouder
  • vennootschap.

Onze nascholing in 90 seconden

Themanummers

Elk nummer staat stil bij een interessant thema in relatie tot de bedrijfsopvolging. De opzet is cyclisch. De thema's keren dus regelmatig terug.

2017  Thema  Accreditatietermijn
 Editie 1 (jan)  Minderheidsbelangen   31-12-2017
 Editie 2 (apr)  Opvolging binnen/buiten familie    31-12-2017
 Editie 3 (juli)  Herstructureren   31-12-2017
 Editie 4 (okt)  Pensioen in eigen beheer   31-12-2017

Cedeo-erkenning

Cedeo is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder cursisten van opleidingen. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, dient ruim 80% van de cursisten zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een beperkt aantal opleiders heeft deze erkenning.

Inloggen