Multidisciplinaire nascholing voor de mkb-adviseur

editie thema Vastgoed
2016 | Nummer 4
Thema: Vastgoed

De verkrijging van aandelen in vastgoedvennootschappen kan aanleiding geven tot heffing van overdrachtsbelasting. Of dit in een concreet geval ook daadwerkelijk kan, hangt af van specifieke voorwaarden. Ook in bedrijfsopvolgingssituaties is het van belang rekening te houden met de overdrachtsbelastingregels die van toepassing kunnen zijn bij...

Lees verder

Fiscaal

Vastgeroest vastgoed

vrijdag 14 oktober 2016

Bij het reorganiseren van vastgoed in het mkb is een aantal veel voorkomende valkuilen aan te wijzen. Initieel belastingvrije overdrachten kunnen door sanctiebepalingen alsnog tot belastingheffing leiden. Daarom is het van essentieel belang om de van toepassing zijnde termijnen in dit kader in ogenschouw te houden. Bij een mogelijke...

Lees verder

Bij het waarderen van een onderneming is er soms sprake van onroerend goed als onderdeel van de waardering. Het maakt verschil voor de te hanteren systematiek of er sprake is van operationeel gebonden onroerend goed of niet-operationeel gebonden onroerend goed. Bij operationeel gebonden onroerend goed worden het onroerend goed en de exploitatie...

Lees verder

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal btw- en overdrachtsbelastingaspecten bij een bedrijfsoverdracht. Bij een activa/passivatransactie is de toepasselijkheid van art. 37d Wet OB 1968 de meest cruciale factor. Voor de heffing van overdrachtsbelasting is bij een bedrijfsoverdracht een vrijstelling mogelijk bij overdracht van het bedrijf en...

Lees verder

Inloggen

   Annuleren

Waarom PE-bedrijfsopvolging?

Aantrekkelijk tijdschrift

Houd je kennis up-to-date door het lezen van boeiende, praktijkgerichte artikelen.

Nascholing

Behaal geaccrediteerde studiepunten met de online toetsen over de artikelen in het tijdschrift.

Altijd en overal nascholen

Nascholen doe je wanneer het jou uitkomt! Lees het tijdschrift op papier, via de iPad of computer.

Ik wil me nu abonneren