Multidisciplinaire nascholing voor de mkb-adviseur

editie thema Minderheidsbelangen
2017 | Nummer 1
Thema: Minderheidsbelangen

Van een aanmerkelijk belang (box 2) is kort gezegd sprake indien de aandeelhouder ten minste voor 5% deelneemt in het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Of sprake is van een aanmerkelijk belang moet per soort worden beoordeeld (art. 4.7 Wet IB 2001). In de rechtspraak is aan het begrip ‘soort’ verder invulling gegeven. Voor de...

Lees verder

In dit artikel geeft de auteur een beschrijving van de rechtsfiguur ‘winstbewijzen’, het ontstaan en tenietgaan ervan, de voorwaarden en daaraan verbonden rechten en verplichtingen. Aan de hand van casus wordt de toepasbaarheid ervan geschetst. Tevens komt de verhouding tot (stemrechtloze) aandelen en certificaten van aandelen aan de orde.

Lees verder

Het familiebedrijf vertegenwoordigt ruim 70% van alle Nederlandse bedrijven, is goed voor 53% van ons bbp en biedt werkgelegenheid aan 4,3 miljoen mensen. Hoe kijken zij aan tegen minderheidsbelangen in het eigenaarschap? Wanneer past het wel en wat zijn voorzienbare gevolgen? Begrip van de dynamiek van het familiebedrijf en beginselen van goed...

Lees verder

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de inkomsten-, schenk- en erfbelasting is in beginsel van toepassing op aandelenbelangen indien de erflater of schenker een (in)direct aandelenbelang van ten minste 5% van het geplaatste kapitaal van een vennootschap bezit. Echter, ook (in)directe belangen van minder dan 5% komen onder voorwaarden in...

Lees verder

Inloggen

   Annuleren

Waarom PE-bedrijfsopvolging?

Aantrekkelijk tijdschrift

Houd je kennis up-to-date door het lezen van boeiende, praktijkgerichte artikelen.

Nascholing

Behaal geaccrediteerde studiepunten met de online toetsen over de artikelen in het tijdschrift.

Altijd en overal nascholen

Nascholen doe je wanneer het jou uitkomt! Lees het tijdschrift op papier, via de iPad of computer.

Ik wil me nu abonneren